Po schodoch

Človek prekonáva vzdialenosti rôznym spôsobom. Používa na to rozličné prostriedky, či už sú to autá, bicykle, kolobežky, kone, lietadlá…
Najčastejšie však vlastné nohy. Kráča pešo v budovách, doma, v prírode, na ulici. Veľmi často musí pri tom prekonávať prekážky. Okraje chodníkov, prechody pre chodcov, rôzne nerovnosti a poškodenia na chodníkoch. Schody.
Štatisticky je pád zo schodov jeden z najčastejších úrazov. Ohrozené sú najmä malé deti a seniori. Ale aj mladí ľudia zbytočne riskujú, keď po schodoch utekajú, skáču, preskakujú stupienky, dokonca si niektorí teenageri urobili zo skákania po schodoch populárnu zábavu.

zábradlí

Všetky schodištia musia spĺňať mnohé normy a bezpečnostné pravidlá. V norme je presne stanovené, akú výšku má mať schodišťový stupeň, koľko stupňov najviac môže mať schodišťové rameno, aký uhol schodišťa môže byť, aké protišmykové opatrenia sa musia dodržiavať, ako majú byť schodištia osvetlené.
Hlavne musia byť schodiská zabezpečené zábradlím. Aj na počet a rozmery zábradlí sú presne stanovené parametre.

schodiště

Najdôležitejšie je, aby si človek uvedomil, že práve zábradlie je určené na to, aby vám poskytlo bezpečnú oporu. Na schodoch sa môže stať, že sa vám zatočí hlava, podlomia sa nohy, pošmyknete sa. Práve zábradlie vám poslúži na to, aby ste sa zachytili a zabránili pádu zo schodov. Nie je žiadna hanba držať sa zábradlia počas chôdze po schodoch. Hlavne starší ľudia by v každom prípade mali zábradlie používať. Takisto ľudia, ktorí odprevádzajú deti a držia ich za ruku, by sa mali druhou rukou istiť a držať sa opory. Nie je dobré podceňovať bezpečnosť. Pretože v okamihu, keď sa dieťa pošmykne a začne padať, váš reflex môže zlyhať a nestihnete sa chytiť zábradlia. Treba predvídať a vopred sa pridržiavať. Iba tak môžete zaručiť, že sa bezpečne presuniete po schodisku a zároveň poskytnete ochranu svojej ratolesti.